• featured
  • featured
  • featured
  • featured
  • featured
  • featured
  • featured
  • featured
  • featured
  • featured

Algemene Fiscale Vertegenwoordiging

Algemene Fiscale Vertegenwoordiging (AFV) vindt plaats als een buitenlands bedrijf bepaalde economische activiteiten in Nederland verricht, maar zich niet officieel hier wil vestigen. Er moet dan wel aan BTW-verplichtingen tegemoet gekomen worden. De buitenlandse onderneming kan dan in sommige gevallen terecht bij een Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger, maar vaak is het verstandig een Algemeen Fiscaal Vertegenwoordiger in te huren. Deze krijgt de verantwoordelijkheid over alle transacties die het buitenlandse bedrijf in Nederland doet.

De Nederlandse fiscus vraagt een borgstelling aan het bedrijf dat als AFV zal optreden. Omdat dat bedrijf maximaal aansprakelijk is voor de borgstelling en omdat de fiscus vijf jaar lang kan navorderen, vraagt de AFV meestal vijf keer de ‘fiscusborg’ aan de buitenlandse opdrachtgever. Ook het bedrag dat de opdrachtgever tijdens een kwartaal naar verwachting aan BTW moet uitgeven, wordt borg gesteld door de AFV.

Algemene Fiscale Vertegenwoordiging biedt vele mogelijkheden in het logistieke proces en op het administratieve vlak. Zo kan er een ‘verlegging van BTW’ aangevraagd worden bij het BTW-nummer dat een buitenlands bedrijf met een AFV krijgt toegewezen. Met deze verlegging hoeven zendingen die worden ingeklaard op dit BTW-nummer niet betaald te worden.

Iedere Nederlandse onderneming kan als AFV fungeren, omdat de kwesties niet noodzakelijk met de invoer van goederen te maken hebben. Toch wordt Algemene Fiscale Vertegenwoordiging vaak uitgevoerd door douane-expediteurs. Fonotoon is deskundig op het gebied van AFV. Voor meer informatie over de voordelen hiervan, kunt u ons altijd mailen, naar info@fonotoon.nl, of telefonisch benaderen op nummer 013 515 6660.